Cách sử dụng hóa đơn VAT

Trước thực trạng doanh nghiệp mới thành lập không thể mua hóa đơn VAT được vì theo quy định của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP  và  Thông tư 219/2013/TT-BTC, thông tin dưới đây nhằm hướng dẫn cho doanh … Continued