Các ngành sản xuất

Các bài toán đặc trưng cho các ngành sản xuất Đặc điểm quản trị sản xuất ERP cần thiết cho mọi đơn vị sản xuất. Có ISO mà không có ERP là trở ngại lớn. Sản xuất công nghiệp cần … Continued