Kinh nghiệm lựa chọn giải pháp ERP để đầu tư triển khai hiệu quả

Công ty bạn đang tìm kiếm giaỉ pháp ERP để triển khai thì những yếu tố sau cần được đưa ra xem xét: ai là nhà cung cấp phù hợp với hệ thống ERP của doanh nghiệp? cần phải hỏi … Continued

Internet chính thức có bảo tàng vinh danh các “công thần”

posted in: Thời sự | 0

Những người được vinh danh bao gồm 33 kĩ sư có ảnh hưởng nhất trên mạng, người truyền bá và các danh nhân nổi tiếng. Trong đó bao gồm những nhân vật nổi bật như chả đẻ Internet internet Robert … Continued