Thị trường bán lẻ: Thời thế mới

Rất nhiều cơ hội rộng mở khiến các nhà bán lẻ nước ngoài, đặc biệt là các nhà bán lẻ châu Á “tấn công” thị trường Việt Nam. Dồn dập M&A Từ giữa năm 2013 đến nay, ngành bán lẻ … Continued