Những điều trường đại học không dạy các tân cử nhân muốn lập doanh nghiệp

posted in: Bạn có biết? | 0

Đại học là một bước tiến quan trọng của tuổi trưởng thành nhưng khoảng cách giữa tấm bằng cử nhân và việc trở thành một doanh nhân còn rất xa nhau. Dưới đây là những điều mà một doanh nhân … Continued