Xây dựng chiến lược cho thương mại di động

Thương mại di động không chỉ đơn thuần là bản mở rộng của thương mại điện tử (TMĐT) trên website. Khi Internet phát triển, thương mại điện tử đã bùng nổ theo sau. Lĩnh vực TMĐT tại Việt Nam đã … Continued

Phục vụ nhu cầu tiêu dùng hiện đại

Trong vòng một thập kỷ qua, sự phát triển của thương mại điện tử (e-commerce) đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong ngành bán lẻ. Sự ra đời của thương mại di động (m-commerce) ngay sau đó cũng … Continued