Được chuyển nhượng tên miền, các bên cùng có lợi

Từ ngày 1/9, các tổ chức, cá nhân được phép đấu giá, chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam. Nhiều chuyên gia khẳng định, thị trường tên miền Việt Nam sẽ có lợi cho các bên, vì nhiều … Continued