6 bước trong chiến lược tái cơ cấu doanh nghiệp

Cụm từ “tái cơ cấu doanh nghiệp” được đề cập đến nhiều từ khoảng năm 2007, nhưng đến nay nhiều doanh nghiệp (DN) thuộc các thành phần kinh tế ở Việt Nam nhận thức chưa đầy đủ về khái niệm … Continued

“Nỏ thần” cho doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng trở nên khó khăn, doanh nghiệp – nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ – đứng trước bài toán vừa cơ bản vừa lớn lao: Nếu cần tái cơ cấu, sự thay … Continued

Đổi mới để tăng trưởng: Đầu tư cho “phần mềm”

Tăng trưởng là mục tiêu hoạt động của tất cả mọi doanh nghiệp, nhưng làm thế nào để đưa công ty lên một vị thế mới, mở rộng sản xuất, tăng lợi nhuận thì lại là một bài toán khó … Continued