Quản trị sản xuất

Một hệ thống sản xuất nhận đầu vào là nguyên liệu thô, con người, máy móc, nhà xưởng, kỹ thuật công nghệ và các nguồn tài nguyên khác chuyển đổi nó thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Quá trình chuyển đổi này … Continued

Hoạt động tồn

posted in: Hỗ trợ, Quản lý tồn kho | 0

Mô tả Đối với việc quản lý các mặt hàng tồn, công ty có thể xác định nhiều kho hàng. Nhờ đó bạn sẽ luôn luôn biết hàng  tồn trong mỗi kho hàng và chọn lọc báo cáo đúng cách. … Continued