Hóa đơn từ phiếu nhập

posted in: Quản lý bán | 0

Tại đây bạn có thể tạo ra một hóa đơn từ phiếu giao hàng. Để lập hoá đơn, phiếu giao hàng phải được đăng. Việc tạo hóa đơn sẽ không diễn ra khi hàng bán còn ở trong kho. Cách … Continued

Phiếu xuất

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Cách tạo phiếu xuất hàng Để lập phiếu xuất hàng cho một mặt hàng cụ thể, bạn phải có số hàng đó trong kho và nắm được chính xác số lượng hàng trong kho muốn bán. 1. Duyệt Lượng hàng … Continued