Quản trị luồng tiền

Luồng tiền được định nghĩa bao gồm tiền tại các quỹ hoặc tài khoản ngân hàng và toàn bộ dòng chảy của chúng (thu, chi, luân chuyển nội bộ…), cộng với các hoạt động sẽ diễn ra hoặc hoạch định … Continued