Kinh doanh dịch vụ

Các bài toán đặc trưng cho ngành kinh doanh dịch vụ Đặc điểm kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ rất đa dạng. Quản lý phức tạp, nhất là nhân sự. Khó kiểm soát chi phí gián tiếp. Khó kiểm soát … Continued