Những nấc thang trong phân tích và dự báo nhân sự

Từ thập niên 1970 đến nay, việc ứng dụng, phát triển các phương pháp phân tích hiệu quả của nguồn nhân lực đã có sự thay đổi đáng kể. Jac Fitz-enz, một chuyên gia người Mỹ về lĩnh vực đầu … Continued

Quản trị nhân lực: “Đòn bẩy” thúc đẩy phát triển

Phần lớn doanh nghiệp (DN) Việt Nam hiện nay mới chỉ chú trọng đến việc đa dạng hóa sản phẩm, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh… mà quên đi một yếu tố rất quan trọng, ảnh … Continued