Phiếu xuất từ hóa đơn bán

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Mô tả Tại đây bạn có thể lập ra một phiếu xuất hàng từ hợp đồng bán hàng.. Để lập phiếu xuất hàng, lệnh bán phải được đăng. Việc tạo phiếu xuất vẫn diễn ra ngay cả trong trường hợp … Continued