Hóa đơn từ phiếu nhập

posted in: Quản lý bán | 0

Tại đây bạn có thể tạo ra một hóa đơn từ phiếu giao hàng. Để lập hoá đơn, phiếu giao hàng phải được đăng. Việc tạo hóa đơn sẽ không diễn ra khi hàng bán còn ở trong kho. Cách … Continued