Lựa chọn chiến thuật bán hàng: Trực tiếp hay gián tiếp?

Một mô hình kênh trực tiếp – mặc dù nó có thể là khó khăn hơn so với bán hàng thông qua một bên thứ ba nhưng cũng có cái giá của nó. Nó giúp bạn kiểm soát sản phẩm … Continued

Siêu thị điện máy giảm giá rồi bán cả doanh nghiệp

posted in: Tin tức | 0

Sau một năm “chiến” nhau khốc liệt, thị trường điện máy được cho là đã tạm an bài và bước vào năm 2013 với những hướng phát triển mới. Mở siêu thị là chết Năm 2012, thị trường điện máy … Continued