31 phần mềm nguồn mở được ưu tiên dùng trong cơ quan Nhà nước

Danh mục 31 sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước vừa được Bộ TT&TT ban hành, là những sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chí về … Continued

Doanh nghiệp phần mềm nguồn mở đắt khách

posted in: Tin tức | 0

Trái với mặc định của nhiều người rằng phần mềm nguồn mở (PMNM) bị “bỏ rơi” thì doanh nghiệp kinh doanh PMNM chỉ sống èo uột, thực tế vẫn có nhiều doanh nghiệp kinh doanh PMNM sống khỏe, làm không … Continued