Hai mặt của niềm tin

posted in: Thời sự, Tin tức | 0

Niềm tin thiếu cơ sở cũng nguy hiểm cho nền kinh tế không kém gì việc không có niềm tin. Niềm tin là tủy sống của kinh tế học. Đó là khẳng định của nhà kinh tế Angel Gurria, Tổng … Continued

Hai mặt của niềm tin

posted in: Thời sự, Tin tức | 0

Niềm tin thiếu cơ sở cũng nguy hiểm cho nền kinh tế không kém gì việc không có niềm tin. Niềm tin là tủy sống của kinh tế học. Đó là khẳng định của nhà kinh tế Angel Gurria, Tổng … Continued

Kinh tế Việt Nam: Từ 2013 hướng về 2014

Liệu nền kinh tế Việt Nam, trong quá trình “rơi” qua các năm 2011, 2012, 2013, sẽ có thể chạm đáy vào năm 2014 để có thể bắt đầu phục hồi vào năm 2015 hay không vẫn là một câu … Continued