“DN nội khai thác dịch vụ Internet là tất yếu”

posted in: Thời sự | 0

Doanh nghiệp CNTT nội cần vươn ra Quốc tế, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để nâng doanh thu, tìm kiếm tăng trưởng bền vững và giúp lan tỏa thương hiệu CNTT Việt Nam. Trong buổi làm việc đầu … Continued

“Ngăn chặn những hành vi sai trái trên Internet là một thách thức”

posted in: Bạn có biết? | 0

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chia sẻ với Quốc hội chiều 13/6 khi trả lời một số thắc mắc của đại biểu liên quan đến việc quản lý nhà nước, quản lý thông tin trên mạng internet. Bộ … Continued

“Viễn thông, CNTT là động lực phát triển đất nước”

Tại Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin sáng 15/1 tại Hà Nội, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: “Viễn thông và CNTT được xác định là … Continued