Siết quản lý trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Bắt đầu từ ngày 3/10/2014, các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm. Hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội phải có “bộ lọc”, … Continued

Mạng xã hội đang đi chệch hướng?

Các trang web và ứng dụng mạng xã hội đang bỏ dần những tính năng hướng đến tính phổ biến và nhận diện sản phẩm của chính nó. Foursquare vừa mới bỏ tính năng “check in” quen thuộc của họ. … Continued