Hoạt động tồn

posted in: Hỗ trợ, Quản lý tồn kho | 0

Mô tả Đối với việc quản lý các mặt hàng tồn, công ty có thể xác định nhiều kho hàng. Nhờ đó bạn sẽ luôn luôn biết hàng  tồn trong mỗi kho hàng và chọn lọc báo cáo đúng cách. … Continued