Luật doanh nghiệp sửa đổi: Những vấn đề “nóng” đã được xử lý như thế nào?

Việc đăng ký ngành nghề kinh doanh không còn phức tạp như trước, nhưng không có nghĩa là được “thả nổi” hoàn toàn. Luật doanh nghiệp sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực … Continued

Sửa Luật DN, môi trường kinh doanh sẽ xếp “chiếu trên”

Hôm nay, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII sẽ bế mạc. Sau một tháng làm việc, Quốc hội đã cho ý kiến về nhiều dự luật, trong đó có những dự luật rất được kỳ vọng, như Luật … Continued

Sửa Luật Doanh nghiệp: Thúc đẩy cạnh tranh có trật tự

Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng chính là việc thúc đẩy cạnh tranh có trật tự và là yếu tố căn … Continued

Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: 2 nhược điểm cần sửa

Kỳ họp thứ 7 tới, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2005, song đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau ở nhiều nội dung của dự thảo. … Continued