Luật doanh nghiệp sửa đổi: Những vấn đề “nóng” đã được xử lý như thế nào?

Việc đăng ký ngành nghề kinh doanh không còn phức tạp như trước, nhưng không có nghĩa là được “thả nổi” hoàn toàn. Luật doanh nghiệp sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực … Continued

Tự do kinh doanh: “Quyền của anh, nhưng tôi phải biết”

Làm sao để vừa đảm bảo quyền tự do kinh doanh mà vẫn đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước?…  “Anh vừa bán phở, vừa bán cà phê là quyền của anh, nhưng phải đăng ký để tôi … Continued

Sửa Luật DN, môi trường kinh doanh sẽ xếp “chiếu trên”

Hôm nay, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII sẽ bế mạc. Sau một tháng làm việc, Quốc hội đã cho ý kiến về nhiều dự luật, trong đó có những dự luật rất được kỳ vọng, như Luật … Continued

Cần mở đường để DN rút lui nhẹ nhàng, có nguyên tắc

Luật Doanh nghiệp và Luật Phá sản, nếu được ban hành sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thị trường nhanh nhưng đồng thời cũng tạo thuận lợi để doanh nghiệp rút lui khỏi thị … Continued

Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: 2 nhược điểm cần sửa

Kỳ họp thứ 7 tới, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2005, song đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau ở nhiều nội dung của dự thảo. … Continued