Dục tốc bất đạt

Thông tư 20 của Bộ Khoa học-Công nghệ nhằm hạn chế việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ là một động thái nhanh nhạy, có trách nhiệm, nhưng đã không tính hết mọi vấn đề liên quan đến hoạt … Continued