Hóa đơn từ phiếu xuất

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Mô tả Tại đây bạn có thể tạo ra một hóa đơn từ hợp đồng bán hàng. Để lập hoá đơn, lệnh bán phải được đăng. Việc tạo hóa đơn sẽ không diễn ra khi hàng bán còn ở trong … Continued