Cách sử dụng hóa đơn VAT

Trước thực trạng doanh nghiệp mới thành lập không thể mua hóa đơn VAT được vì theo quy định của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP  và  Thông tư 219/2013/TT-BTC, thông tin dưới đây nhằm hướng dẫn cho doanh … Continued

Doanh nghiệp nào không được tự in hoá đơn?

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 04/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010 quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Đối với cá nhân kinh doanh không … Continued