“Trận đánh lớn” của ngành Giáo dục

posted in: Thời sự, Tin tức | 0

Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận coi cuộc Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục lần này như “trận đánh lớn” là có lý. Phải “lớn”, tức huy động đông đảo lực lượng, không chỉ đội … Continued