“Ba không” để nền kinh tế có động lực mới

posted in: Tin tức- Thời sự | 0

Một tháng kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam, gây ra xáo trộn hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại…. trong nước. Tuy nhiên, thảo luận về tình hình kinh tế … Continued

Đi tìm giải pháp làm chủ kinh tế

Kinh tế Việt Nam kể từ khi chuyển định hướng sang cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập toàn cầu đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Cùng với tăng trưởng kinh tế, sự ổn định kinh … Continued

Quản trị sản xuất

Một hệ thống sản xuất nhận đầu vào là nguyên liệu thô, con người, máy móc, nhà xưởng, kỹ thuật công nghệ và các nguồn tài nguyên khác chuyển đổi nó thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Quá trình chuyển đổi này … Continued