Tuyển nhân viên kế toán

posted in: Tuyển dụng | 1

Số lượng: 031. Mô tả công việc: – Lập chứng từ thu chi, chứng từ ngân hàng, giao dịch với ngân hàng, cập nhật kịp thời các nghiệp vụ vào phần mềm quản trị doanh nghiệp RVX-Manager do công ty … Continued