Cổ phiếu họ dầu khí và trận chiến Xích bích

Trận chiến Xích Bích ngày nào – nơi hàng chục vạn quân của Tào Tháo đại bại trước Khổng Minh gia cát lượng và Chu Du – dường như đang được tái hiện trên sàn chứng khoán, mà lần này … Continued

Giá dầu giảm: Kinh tế Việt Nam được và mất

Giá dầu thô giảm trong thời gian gần đây đang được cho là yếu tố chủ chốt tác động đến việc hụt thu ngân sách trong năm nay, thiếu nguồn đầu tư năm tới và nhiều hệ quả không tốt … Continued

Tại sao Mỹ vẫn là đầu tàu kinh tế thế giới trong năm 2015?

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã trở lại và sẵn sàng để dẫn dắt tăng trưởng toàn cầu trong năm 2015. Sau một khoảng thời gian dài vật lộn với nhiều biện pháp khác nhau để tìm cách ra phương … Continued