RVX cho kinh doanh bán lẻ

RVX cho kinh doanh bán lẻ RVX Bán lẻ – Brochure A4 from Le Quang  

“Internet of Things” (IoT) sẽ thay đổi ngành bán lẻ trong tương lai?

posted in: Công nghệ thông tin | 0

Khi nối các vật thể (ở kho hàng) với Internet, người bán hàng có thể khai thác từ kho dữ liệu nhằm cải tiến quy trình kinh doanh và phản ứng nhanh chóng với những tình huống biến động theo … Continued