Vì sao ERP thất bại nhiều hơn thành công?

ERP là gì? ERP (Enterprise Resource Planning) – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Là phương tiện hiện đại, sử dụng công nghệ thông tin để quản lý và tối ưu hóa tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp … Continued

Các chức năng chính của RVX Manager

RVX Manager là một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp linh hoạt với chức năng tiên tiến và những tính năng chính sau: Hệ thống liên kết đa công ty: bạn có thể giữ không giới hạn các … Continued