Kinh doanh dịch vụ

Các bài toán đặc trưng cho ngành kinh doanh dịch vụ Đặc điểm kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ rất đa dạng. Quản lý phức tạp, nhất là nhân sự. Khó kiểm soát chi phí gián tiếp. Khó kiểm soát … Continued

Dự án ERP: Tùy chỉnh – yếu tố quyết định

Hầu hết các dự án ERP cho doanh nghiệp (DN) cỡ vừa hoặc lớn tại Việt Nam hiện nay luôn đề cập tới vấn đề customize phần mềm (PM). Sở dĩ yêu cầu customize thường có trong các dự án … Continued