Luận về lãnh đạo, quản lý và quyền lực trong DN

Các khái niệm “lãnh đạo” và “quản lý” đã được mổ xẻ và bàn luận nhiều, nhưng dường như vẫn chưa được phân biệt một cách triệt để. Kết nối hai khái niệm với nhau theo cách tiếp cận dưới … Continued

“Con rồng” VN còn đang… mơ ngủ

Một con người, một ngành, một lĩnh vực đã thế. Một đất nước càng không thể tránh khỏi. Nhưng đất nước đó, nhất định cũng sẽ đi về phía ánh sáng, nếu can đảm và chấp nhận… đau đớn. I – … Continued

Khắc phục những “lỗ hổng” trong giám sát DNNN

Nghị định 49/2014/NĐ-CP mới ban hành được mong đợi sẽ tạo ra một cơ chế hữu hiệu nhằm giúp các chủ sở hữu, các cơ quan quản lý Nhà nước thường xuyên nắm bắt một cách trung thực, đầy đủ và … Continued