Phiếu xuất

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Cách tạo phiếu xuất hàng Để lập phiếu xuất hàng cho một mặt hàng cụ thể, bạn phải có số hàng đó trong kho và nắm được chính xác số lượng hàng trong kho muốn bán. 1. Duyệt Lượng hàng … Continued