Tội này ở tính… duy tình?

Sự nhập nhằng giữa Duy tình và Duy lý trong công tác quản lý, điều hành của tất cả các cơ quan Nhà nước đang làm cho xã hội rối tung cả lên và cấp trên thì nói… kiểu gì … Continued

Thế giới kết nối: Xu hướng tất yếu trong tương lai

Các thiết bị điện tử không dây xuất hiện ngày càng nhiều. Người dùng cũng nhanh chóng làm quen và sử dụng loại công cụ hữu ích này trong công việc và đời sống. Internet đã trở thành phương tiện … Continued