Hướng dẫn sử dụng PPTP VPN trên Linux

posted in: Hỗ trợ, Hướng dẫn cài đặt | 0

Để có thể cấu hình PPTP VPN trên Linux bạn có thể nhấp phải chuột vào biểu tượng mạng. Vào mục Kết nối VPN / Cấu hình VPN màn hình sẽ hiện lên cửa sổ sau :

Nhấp chuột vào Thêm để bắt đầu tạo thêm giao thức mạng PPTP VPN mới :

Lựa chọn loại kết nối VPN là PPTP và nhấn nút Tạo…

Trong đó thì  phần –  Gateway là để bạn nhập địa chỉ máy chủ PPTP mà bạn muốn sử dụng, ví dụ us3.supervpn.net

– User name và Mật khẩu là tài khoản đã được kích hoạt từ email của bạn

Khi đã điền xong các thông tin, bạn nhấp chuột vào  Advanced :

Lựa chọn các thông tin chinh xác và nhấn OK để lưu lại kết nối của bạn.

 

Bình luận