Tại đây bạn có thể tải phiên bản mới nhất của RVX Manager – Phần mềm ERP Miễn phí. Phiên bản hiện tại là 1.29.

Phiên bản đầy đủ cho Windows
Nếu bạn cài RVX Manager lần đầu tiên, bạn phải chú ý cài đầy đủ dịch vụ Apache, PHP và MySql (WAMP). Xin bạn đọc tài liệu tham khảo Cài đặt RVX Manager trên Windows. (dung lượng khoảng 27Mb – chậm hơn)

Phiên bản cập nhật trên Windows
Nếu bạn đã từng cài bất cứ một phiên bản nào của RVX Manager và bạn muốn nâng cấp, hãy tải và cài “Bản Nâng cấp”. (dung lượng khoản 3Mb – nhanh hơn)

Phiên bản đầy đủ cho Linux
Bạn hãy tải và “giải nén” gói RVX Manager vào webroot. Xin bạn đọc thêm tài liệu tham khảo Cài đặt RVX Manager trên Linux

CHÚ Ý! Nếu bạn cá nhân hóa những file XML, bạn hãy lưu folder rvx và khôi phục các file đã thay đổi sau khi bạn nâng cấp.

Release date Windows Package Linux Package
07.07.2011 rvxmanager.1.17.exe rvxmanager.1.17.tgz
13.06.2011 rvxmanager.1.16.exe rvxmanager.1.16.tgz
15.04.2011 rvxmanager.1.15.exe rvxmanager.1.15.tgz
22.01.2011 rvxmanager.1.14.exe rvxmanager.1.14.tgz
08.12.2010 rvxmanager.1.13.exe rvxmanager.1.13.tgz
01.10.2010 rvxmanager.1.12.exe rvxmanager.1.12.tgz
25.05.2010 rvxmanager.1.09.exe rvxmanager.1.09.tgz

 

Extended RVX modules Download
RVX Cube (multidimensional data analysis) rvx_cube.exe
RVX Cashregister (cashregister printer) rvx_cash.exe

 

Bản dùng thử cho khách hàng:

Với mong muốn khách hàng có thể gần gũi hơn với hệ thống RVX Manager trước khi có quyết định triển khai hệ thống, chúng tôi đã đưa ra bản dùng thử để cảm nhận.

Hướng dẫn phát triển RVX bằng tiếng Việt:

Để đáp ứng sự thuận tiện của các cá nhân muốn phát triển RVX Manager theo ý tưởng của riêng mình, chúng tôi đã đưa ra bản hướng dẫn phát triển RVX bằng tiếng Việt dưới dạng file .PDF, Các bạn có thể down về và tham khảo :

Hướng dẫn phát triển module trên RVX Manager

Gói RVX Manager


Bình luận