BIG Tower, 18 Phạm Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIAMI

VIAMI Software JSC

Tại Hà Nội:

6A, Tháp B, BIG Tower, 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel / Fax : +84(4) 37955492
Email: sales@viamisoftware.com hoặc office@viamisoftware.com
Website: viami.vn , v-archive.vnquantridoanhnghiep.bizv-secure.vn

Tại Romania:

Str.Baba Novac,Nr.8/T1, Bucuresti

Tel: +40 21 325 2188
Email: office@viamisoftware.ro

RVX Manager Team

Địa chỉ: 6A, Tháp B, BIG Tower, 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (4) 3795 5492
Email: sales@viamisoftware.com

www.rvxmanager.com
www.rvx.ro
www.viamisoftware.com

Bình luận