BIG Tower, 18 Phạm Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIAMI

VIAMI Software JSC

Tại Hà Nội:

6A, Tháp B, BIG Tower, 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel / Fax : +84(4) 37955492
Email: sales@viami.vn hoặc office@viami.vn
Website: viami.vnquantridoanhnghiep.biz

Tại Romania:

Bucuresti, Sector 1
Str.Turda, nr.118, bl.37, sc.C, parter, ap.82
Cod postal: 011336

Tel: +40-021-22.44.007

Email: office@viami.ro

RVX Manager Team

Địa chỉ: 6A, Tháp B, BIG Tower, 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (4) 3795 5492
Email: sales@viami.vn

www.rvxmanager.com
www.rvx.ro
www.viami.vn

Bình luận