Quản lý kho

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa với việc quản lý nguồn vốn lưu động tốt, hạn chế được rủi … Continued

Chứng từ tồn

posted in: Hỗ trợ, Quản lý tồn kho | 0

Mô tả. Đối với quản lí hàng tồn kho, công ty có thể sử dụng nhiều kho chứa. Do đó bạn sẽ luôn luôn biết số lượng hàng tồn trong mỗi kho và bạn có thể lọc các báo cáo … Continued