Phiếu nhập hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý mua | 0

Mô tả Phiếu nhập hàng là chứng từ chứng minh quyền thực hiện, lưu trữ hoặc sở hữu về hàng hoá của công ty khác. Quyền sở hữu hàng hoá vẫn thuộc nhà cung cấp và không phải gửi cho … Continued

Hóa đơn mua

posted in: Hỗ trợ, Quản lý mua | 0

Mô tả Hoá đơn mua hàng là một chứng từ đầu vào của hàng hoá hoặc dịch vụ. Mỗi hoá đơn đến từ một nhà cung cấp cụ thể và chứa một mã số duy nhất. Nó bao gồm danh … Continued