Danh mục hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả của danh mục Các danh mục (Catalog) là danh sách các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch thương mại. Các chúng từ mua và bán có chứa danh sách mặt hàng với … Continued