Chứng từ tồn

posted in: Hỗ trợ, Quản lý tồn kho | 0

Mô tả. Đối với quản lí hàng tồn kho, công ty có thể sử dụng nhiều kho chứa. Do đó bạn sẽ luôn luôn biết số lượng hàng tồn trong mỗi kho và bạn có thể lọc các báo cáo … Continued

Hóa đơn bán

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Mô tả Hoá đơn bán hàng là một chứng từ đầu ra của hàng hoá hoặc dịch vụ. Mỗi hoá đơn cho một khách hàng riêng biệt và có một mã số duy nhất. Nó bao gồm danh sách các … Continued

Phiếu nhập hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý mua | 0

Mô tả Phiếu nhập hàng là chứng từ chứng minh quyền thực hiện, lưu trữ hoặc sở hữu về hàng hoá của công ty khác. Quyền sở hữu hàng hoá vẫn thuộc nhà cung cấp và không phải gửi cho … Continued

Áp dụng giảm giá như thế nào

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Mô tả Tại đây có thể tiến hành giảm giá cho mỗi hoá đơn hàng. Bạn có thể đặt chiết khấu cho toàn bộ chứng từ hay cho từng mặt hàng cụ thể. Giá trị của chứng từ và của … Continued

Hóa đơn mua

posted in: Hỗ trợ, Quản lý mua | 0

Mô tả Hoá đơn mua hàng là một chứng từ đầu vào của hàng hoá hoặc dịch vụ. Mỗi hoá đơn đến từ một nhà cung cấp cụ thể và chứa một mã số duy nhất. Nó bao gồm danh … Continued

Danh mục bạn hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bạn hàng | 0

Mô tả Đối tác kinh doanh là những người mà công ty có mối quan hệ hợp tác. Đối tác là những khách hàng, những nhà cung cấp, những người đứng đầu công ty(trên cơ sở hai bên cùng có … Continued

Dữ liệu công ty và tổ chức

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bạn hàng | 0

Mô tả Trước khi bắt đầu sử dụng chương trình quản lý RVX, bạn cần cấu hình dữ liệu công ty, địa điểm nhà kho, đại lý bán hàng, trung tâm chi phí và thông tin cơ bản khác. Bạn … Continued

Tổ chức hàng theo loại và nhãn hiệu

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả Để tạo nên những chứng từ kinh doanh, bạn phải xác định được một danh mục các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ cung cấp. Những sản phẩm hoặc dịch vụ đó được coi như các mặt hàng … Continued

Bảng giá và qui định giá bán

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả Với chức năng RVX Manager, bạn có thể xác định mức giá bán và mức chiết khấu đặc biệt tùy theo đối tượng như: khách hàng cụ thể, nhóm khách hàng, loại hình phân phối, chủng loại mặt … Continued

Danh mục hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả của danh mục Các danh mục (Catalog) là danh sách các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch thương mại. Các chúng từ mua và bán có chứa danh sách mặt hàng với … Continued

1 3 4 5 6