Danh mục bạn hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bạn hàng | 0

Mô tả Đối tác kinh doanh là những người mà công ty có mối quan hệ hợp tác. Đối tác là những khách hàng, những nhà cung cấp, những người đứng đầu công ty(trên cơ sở hai bên cùng có … Continued

Dữ liệu công ty và tổ chức

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bạn hàng | 0

Mô tả Trước khi bắt đầu sử dụng chương trình quản lý RVX, bạn cần cấu hình dữ liệu công ty, địa điểm nhà kho, đại lý bán hàng, trung tâm chi phí và thông tin cơ bản khác. Bạn … Continued

Tổ chức hàng theo loại và nhãn hiệu

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả Để tạo nên những chứng từ kinh doanh, bạn phải xác định được một danh mục các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ cung cấp. Những sản phẩm hoặc dịch vụ đó được coi như các mặt hàng … Continued

Bảng giá và qui định giá bán

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả Với chức năng RVX Manager, bạn có thể xác định mức giá bán và mức chiết khấu đặc biệt tùy theo đối tượng như: khách hàng cụ thể, nhóm khách hàng, loại hình phân phối, chủng loại mặt … Continued

Danh mục hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả của danh mục Các danh mục (Catalog) là danh sách các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch thương mại. Các chúng từ mua và bán có chứa danh sách mặt hàng với … Continued

Xuất/nhập dữ liệu với file Excel

posted in: Hỗ trợ | 0

Xuất dữ liệu Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu RVX có thể xuất ra tài liệu dưới dạng một file excel. 1. Chọn Quản lý – Cơ sở dữ liệu – Xuất Dữ liệu. 2. Chọn bảng muốn xuất … Continued

Cài đặt trên Linux như thế nào

Chuẩn bị trước Hãy kiểm tra trên máy (server) các dịch vụ Apache, PHP 5.x và MySQL đã được cài đặt, cấu hình và hoạt động trên servers Linux. Nếu bạn chạy trên máy trạm UBUNTU, bạn có thể chạy lệnh sau … Continued

Cài đặt trên Windows như thế nào

Tải và cài bản RVX Manager từ trang Tải về (Download Page) Cài đặt tự động bằng installation kit theo hướng dẫn cài đặt Những điểm cần chú ý RVX Manager bắt buộc phải được cài mặc định trên thư mục c:rvx. RVX … Continued

Quyết định tốt hơn

Một doanh nghiệp muốn  duy trì tăng trưởng và giữ vững được năng lực cạnh tranh, điều cần thiết, không còn lựa chọn nào khác, là phải tham gia toàn diện vào hệ thống kinh doanh toàn cầu. Tách rời … Continued

Tăng năng suất lao động và giảm giá thành

Chương trình quản lý RVX đảm bảo quy trình quản lý luồng thông tin khép kín cho công ty, giúp bạn có thể kiểm soát được thời gian thực tế tạo ra hiệu suất cao cho doanh nghiệp. Dưới đây … Continued

1 22 23 24 25