Quản lý kho

Việc quản lý hàng tồn kho tốt giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa chiều về sản phẩm của mình. Quản lý tồn kho tốt đồng nghĩa với việc quản lý nguồn vốn lưu động tốt, hạn chế được rủi … Continued

Hoạt động tồn

posted in: Hỗ trợ, Quản lý tồn kho | 0

Mô tả Đối với việc quản lý các mặt hàng tồn, công ty có thể xác định nhiều kho hàng. Nhờ đó bạn sẽ luôn luôn biết hàng  tồn trong mỗi kho hàng và chọn lọc báo cáo đúng cách. … Continued

Kiểm soát quá trình giá vốn

posted in: Quản lý tồn kho | 0

Before retrieving the purchase and sale documents in accounting, you have to verify if the cost processing was correctly done. Each input document is registered at the cost price. Each output document is registered at the sell price, in which … Continued

Chứng từ tồn

posted in: Hỗ trợ, Quản lý tồn kho | 0

Mô tả. Đối với quản lí hàng tồn kho, công ty có thể sử dụng nhiều kho chứa. Do đó bạn sẽ luôn luôn biết số lượng hàng tồn trong mỗi kho và bạn có thể lọc các báo cáo … Continued