Quản lý bán hàng

Với phân hệ Quản lý bán hàng, các quy trình nghiệp vụ bán hàng được thiết kế đầy đủ, khép kín và tự động hóa. Góp phần kiểm soát hoạt động bán hàng chặc chẽ, giảm tải việc nhập liệu … Continued

Khách hàng trả tiền

posted in: Quản lý bán | 0

Mô tả Hóa đơn bán hàng là một chứng từ đầu ra khi bán các hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách.Mỗi hoá đơn được giao cho một khách hàng riêng biệt và có mã số duy nhất. Tổng giá … Continued

Trả lại hàng

posted in: Quản lý bán | 0

Mô tả Trả lại hàng là 1 hành động thực hiện khi phải trả lại hàng cho nhà cung cấp sau khi đã mua hàng hoặc khách hàng mua của doanh nghiệp bạn sau đó trả lại. Tại đây bạn … Continued

Hóa đơn từ phiếu nhập

posted in: Quản lý bán | 0

Tại đây bạn có thể tạo ra một hóa đơn từ phiếu giao hàng. Để lập hoá đơn, phiếu giao hàng phải được đăng. Việc tạo hóa đơn sẽ không diễn ra khi hàng bán còn ở trong kho. Cách … Continued

Phiếu xuất từ hóa đơn bán

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Mô tả Tại đây bạn có thể lập ra một phiếu xuất hàng từ hợp đồng bán hàng.. Để lập phiếu xuất hàng, lệnh bán phải được đăng. Việc tạo phiếu xuất vẫn diễn ra ngay cả trong trường hợp … Continued

Hóa đơn từ phiếu xuất

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Mô tả Tại đây bạn có thể tạo ra một hóa đơn từ hợp đồng bán hàng. Để lập hoá đơn, lệnh bán phải được đăng. Việc tạo hóa đơn sẽ không diễn ra khi hàng bán còn ở trong … Continued

Phiếu xuất

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Cách tạo phiếu xuất hàng Để lập phiếu xuất hàng cho một mặt hàng cụ thể, bạn phải có số hàng đó trong kho và nắm được chính xác số lượng hàng trong kho muốn bán. 1. Duyệt Lượng hàng … Continued

Hóa đơn bán

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Mô tả Hoá đơn bán hàng là một chứng từ đầu ra của hàng hoá hoặc dịch vụ. Mỗi hoá đơn cho một khách hàng riêng biệt và có một mã số duy nhất. Nó bao gồm danh sách các … Continued

Áp dụng giảm giá như thế nào

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Mô tả Tại đây có thể tiến hành giảm giá cho mỗi hoá đơn hàng. Bạn có thể đặt chiết khấu cho toàn bộ chứng từ hay cho từng mặt hàng cụ thể. Giá trị của chứng từ và của … Continued