Thẻ công việc (Ticketing)

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bạn hàng | 0

Mô tả Thẻ cung cấp một giải pháp mới nhằm hỗ trợ việc theo dõi các nhiệm vụ, các sự việc và những yêu cầu của khách hàng. Bạn có thể giao thẻ cho nhân viên công ty / người … Continued

Danh mục bạn hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bạn hàng | 0

Mô tả Đối tác kinh doanh là những người mà công ty có mối quan hệ hợp tác. Đối tác là những khách hàng, những nhà cung cấp, những người đứng đầu công ty(trên cơ sở hai bên cùng có … Continued

Dữ liệu công ty và tổ chức

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bạn hàng | 0

Mô tả Trước khi bắt đầu sử dụng chương trình quản lý RVX, bạn cần cấu hình dữ liệu công ty, địa điểm nhà kho, đại lý bán hàng, trung tâm chi phí và thông tin cơ bản khác. Bạn … Continued