Danh mục bạn hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bạn hàng | 0

Mô tả Đối tác kinh doanh là những người mà công ty có mối quan hệ hợp tác. Đối tác là những khách hàng, những nhà cung cấp, những người đứng đầu công ty(trên cơ sở hai bên cùng có … Continued

Dữ liệu công ty và tổ chức

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bạn hàng | 0

Mô tả Trước khi bắt đầu sử dụng chương trình quản lý RVX, bạn cần cấu hình dữ liệu công ty, địa điểm nhà kho, đại lý bán hàng, trung tâm chi phí và thông tin cơ bản khác. Bạn … Continued

Tổ chức hàng theo loại và nhãn hiệu

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả Để tạo nên những chứng từ kinh doanh, bạn phải xác định được một danh mục các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ cung cấp. Những sản phẩm hoặc dịch vụ đó được coi như các mặt hàng … Continued

Bảng giá và qui định giá bán

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả Với chức năng RVX Manager, bạn có thể xác định mức giá bán và mức chiết khấu đặc biệt tùy theo đối tượng như: khách hàng cụ thể, nhóm khách hàng, loại hình phân phối, chủng loại mặt … Continued

Danh mục hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả của danh mục Các danh mục (Catalog) là danh sách các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch thương mại. Các chúng từ mua và bán có chứa danh sách mặt hàng với … Continued