Tổ chức hàng theo loại và nhãn hiệu

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả Để tạo nên những chứng từ kinh doanh, bạn phải xác định được một danh mục các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ cung cấp. Những sản phẩm hoặc dịch vụ đó được coi như các mặt hàng … Continued

Bảng giá và qui định giá bán

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả Với chức năng RVX Manager, bạn có thể xác định mức giá bán và mức chiết khấu đặc biệt tùy theo đối tượng như: khách hàng cụ thể, nhóm khách hàng, loại hình phân phối, chủng loại mặt … Continued

Danh mục hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý hàng | 0

Mô tả của danh mục Các danh mục (Catalog) là danh sách các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch thương mại. Các chúng từ mua và bán có chứa danh sách mặt hàng với … Continued