Hướng dẫn sử dụng PPTP VPN trên Linux

posted in: Hỗ trợ, Hướng dẫn cài đặt | 0

Để có thể cấu hình PPTP VPN trên Linux bạn có thể nhấp phải chuột vào biểu tượng mạng. Vào mục Kết nối VPN / Cấu hình VPN màn hình sẽ hiện lên cửa sổ sau : Nhấp chuột vào … Continued

Hướng dẫn sử dụng PPTP VPN trên Mac OS X

posted in: Hỗ trợ, Hướng dẫn cài đặt | 0

B1: Để bắt đầu cấu hình cho mạng kết nối mới trên Mac OS X, bạn mở mục System Preferences từ Menu. Trong phần Internet & Wireless chọn Network: B2 : Thêm một giao thức mạng mới bằng cách nhấn … Continued

Hướng dẫn sử dụng PPTP VPN trên Windows XP

posted in: Hỗ trợ, Hướng dẫn cài đặt | 0

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) cung cấp bảo mật IP tậi tầng mạng, thường sử dụng để thực thi VPN. Chúng tôi hướng dẫn cách hướng dẫn sử dụng PPTP trên Window XP : B1:  Bạn nhấp chuột phải … Continued

Cài đặt OpenVPN Client trên Mac OS X

posted in: Hướng dẫn cài đặt | 0

Tunnelblick là một phần mềm OpenVPN Client  được sử dụng kết nối bảo mật với máy Mac chạy trên hệ điều hành Mac OS X với một mạng từ xa hoặc Internet. Cách cài đặt Tunnelblick trên Mac OS X … Continued

Hướng dẫn cài đặt Ioncube Loader

Cài đặt ionCube Loader IonCube Loader cần thiết để đọc mã nguồn PHP đã được mã hóa (khoá) bằng Encoder ionCube. Có hai cách để sử dụng tập tin này, với hai phương pháp cài đặt khác nhau: Giải mã … Continued

Cài đặt trên Linux như thế nào

Chuẩn bị trước Hãy kiểm tra trên máy (server) các dịch vụ Apache, PHP 5.x và MySQL đã được cài đặt, cấu hình và hoạt động trên servers Linux. Nếu bạn chạy trên máy trạm UBUNTU, bạn có thể chạy lệnh sau … Continued

Cài đặt trên Windows như thế nào

Tải và cài bản RVX Manager từ trang Tải về (Download Page) Cài đặt tự động bằng installation kit theo hướng dẫn cài đặt Những điểm cần chú ý RVX Manager bắt buộc phải được cài mặc định trên thư mục c:rvx. RVX … Continued